Door grote bezuinigingen bij de rechtspraak wordt de geldkraan steeds verder dichtgedraaid. Een aantal rechters is van mening dat de kwaliteit en snelheid waarmee rechtszaken afgehandeld moeten worden hierdoor onder druk komt te staan. Deze situatie moet veranderen. SP-kamerlid Van Nispen sluit zich hierbij aan.

Recentelijk heeft Van Nispen een Wetsvoorstel ingediend waarin hij voorstelt dat de rechtspraak een eigen begroting krijgt. Momenteel kent de rechtspraak, als enige pijler van de Trias Politica (bestaande uit drie pijlers, namelijk: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht), geen eigen begroting. Volgens Van Nispen ontstaat hierdoor een situatie waarin de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet meer helemaal zuiver is, omdat de Minister als ‘uitvoerende macht’ bepaalt hoeveel geld er naar de rechtspraak gaat.

Het zal afwachten zijn of de Tweede Kamer het Wetsvoorstel van Van Nispen zal aannemen.