Wetwinkel Amsterdam

Statuten

Stichting Wetwinkel Amsterdam werkt sinds haar oprichting volgens een bepaalde richtlijn. Die richtlijn stelt dat wij rechtshulp verlenen aan minder draagkrachtigen die aan zodanige hulp behoefte hebben. Dit doel vormt de kern van onze stichting, en is als zodanig ook verankerd in onze statuten.

Onze statuten zijn een belangrijk onderdeel van onze stichting, omdat hierin wordt beschreven wat onze doelen zijn en hoe wij deze doelen willen bereiken. Bovendien wordt in de statuten aangegeven hoe wij financieel solide blijven, terwijl wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen. Onze meest recente statuten dateren van 2021 en zijn aangepast aan de eisen die aan een ANBI worden gesteld, alsmede aan de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021 aan stichtingen stelt.