Wetwinkel Amsterdam

Statuten

Sinds 1985 helpt de Wetwinkel op vrijwillige basis hulpzoekenden met hun juridische problemen.

 

Statuten

Hier vindt u de meest recente versie van onze statuten. De statuten dateren uit 1985, en zijn voor het laatst geactualiseerd in 2015. 

Statuten

Stichting Wetwinkel Amsterdam werkt sinds haar oprichting volgens een bepaalde richtlijn. Die richtlijn stelt dat wij rechtshulp verlenen aan minder draagkrachtigen die aan zodanige hulp behoefte hebben. Dit doel vormt de kern van onze stichting, en is als zodanig ook verankerd in onze statuten.

Onze statuten zijn een belangrijk onderdeel van onze stichting, omdat hierin wordt beschreven wat onze doelen zijn en hoe wij deze doelen willen bereiken. Bovendien wordt in de statuten aangegeven hoe wij financieel solide blijven, terwijl wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen. Onze statuten vindt u hier.