Wetwinkel Amsterdam

Privacyregeling

Dit is de privacyregeling van Stichting Wetwinkel Amsterdam. Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om een cliënt van adequaat juridisch advies te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld om namens cliënt op te kunnen treden tegenover derden. De Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing, omdat wij persoonsgegevens verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u nader over deze bepalingen. 

Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht naar info@wetwinkelamsterdam.nl en worden behandeld door de secretaris van de stichting.

Hier vindt u de meest recente versie van onze privacyregeling. Deze privacyregeling is voor het laatst bijgewerkt in 2020.

Bekijk de Privacyregeling