Wetwinkel Amsterdam

Opinie

Stichting Wetwinkel Amsterdam schrijft regelmatig artikelen over actuele juridische onderwerpen. Lees hier de nieuwste Blogs.

COVID-19: Onrechtmatige Daad?

Het virus 2019-nCOV, COVID-19 of gewoonweg het Coronavirus woedt al enige tijd over de hele wereld. Al tijdens de eerste weken verschenen berichten over mensen die hun besmetting met het virus tot hun eigen gewin trachtten te gebruiken. De uitspraak “Blijf staan, of ik hoest!” heeft in deze bijzondere periode dan ook voor het eerst zijn ingang gevonden. 

De beëindiging van verschillende huurovereenkomsten

Een probleem waar veel mensen tegenaanlopen is het opzeggen van de huurovereenkomst voor een woning. Vaak sluiten huurders een overeenkomst met een verhuurder terwijl het voor de partijen onduidelijk is welke voorwaarden op hen van toepassing zijn. 

Corona: een huurgebrek?

Van een gebrek is sprake als er een vermindering van het genot van het gehuurde optreedt die niet aan de huurder is toe te rekenen en bovendien niet is veroorzaakt door een derde, zo vloeit voort uit 7:204 BW. Is daarvan sprake als het gehuurde niet gebruik kan worden door corona?