Wetwinkel Amsterdam

Jaarrekeningen

Stichting Wetwinkel Amsterdam heeft een maatschappelijk doel. Het is daarom van belang dat het voor de maatschappij ook inzichtelijk is hoe de stichting haar belangen behartigt. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe subsidies worden uitgegeven, op welke manier mensen worden geholpen en waar nog punten van verbetering zijn. 

Stichting Wetwinkel Amsterdam publiceert daarom elk jaar een jaarrekening. In de jaarrekening staat aangegeven wat de inkomsten en uitgaven van de wetwinkel zijn, wat de winst- en verliesposten zijn, aan welke dingen de stichting geld uitgeeft en nog veel meer. Door het jaarverslag te lezen kunt u inzicht krijgen in de organisatie van onze stichting, en de manier waarop wij onze doelen trachten te bereiken. Hebt u vragen of opmerkingen? Richt deze dan tot info@wetwinkelamsterdam.nl.