Wetwinkel Amsterdam

Consumentenrecht

Veel van onze zaken gaan over consumentenrecht. Bijvoorbeeld als u een product hebt gekocht, maar het beantwoordt niet aan uw verwachtingen.

Vragen over consumentenrecht

 

Ik heb een contract getekent bij een deur-aan-deur verkoper. Kan ik daar nog vanaf?

Als je een overeenkomst sluit bij een verkoper buiten de verkoopruimte, dan is er meer ruimte om die overeenkomst te annuleren. Van verkoop buiten de verkoopruimte is bijvoorbeeld sprake als de verkoper bij je aanbelt of op straat naar je toekomt. Als er sprake is van verkoop buiten de verkoopruimte, kun je de overeenkomst altijd beëindigen binnen 14 dagen.

Het kan gebeuren dat de termijn van 14 dagen al is verstreken. In dat geval kan het zijn dat je alsnog de overeenkomst kunt beëindigen. De verkoper is op grond van Europees recht namelijk verplicht om jou te informeren over de aard van de verkoop. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie de handelaar is, wat de kosten zijn van de verkoop en de manier van levering. Ook moet de verkoper duidelijk maken dat de overeenkomst kan worden beëindigd binnen een termijn van 14 dagen. Als de verkoper deze informatie niet verstrekt, begint de termijn van 14 dagen pas te lopen vanaf het moment dat de verkoper de informatie alsnog verstrekt.

 

Ik heb online een aankoop gedaan. Kan ik het product nog terugsturen?

Als je een product online koopt, kun je binnen 14 dagen het product terugsturen. Dat geldt echter niet voor alle producten. Bederfbare producten, producten die op aanvraag zijn gemaakt of diensten die al zijn uitgevoerd kunnen bijvoorbeeld niet worden teruggestuurd. Soms is de termijn langer. Als je bijvoorbeeld online een product koopt dat beschadigd of incompleet blijkt te zijn, kun je het product binnen zes maanden terugsturen.