Dividendtaksmemo’s

Het stond bovenaan elke nieuwssite en op de voorpagina van elke krant: de ‘dividendtaksmemo’s’ die Rutte zich niet meer kon herinneren. Er werd dagenlang in de Tweede Kamer gedebatteerd over deze kwestie. De dividendbelasting begint een blok aan het been van Rutte III te worden.

Vorige week bleek de gehele coalitie bereid om de politieke geloofwaardigheid op het spel te zetten: zowel de premier als de fractievoorzitters van de coalitiepartijen beweerden zich totaal niets te herinneren van de memo’s over de zaak die tijdens de formatie zijn rondgestuurd.

Een ander gevoelig onderwerp is de dekking van de maatregel. Want wat houdt de afschaffing van de dividendbelasting nu eigenlijk in? De afschaffing werd gepresenteerd als een maatregel om het vestigingsklimaat voor grote bedrijven te verbeteren, en zo banen te behouden.
 

Opvallend is dat het ministerie van Economische Zaken dit standpunt voornamelijk lijkt te steunen. Het ministerie van Financiën lijkt niet overtuigd; de afschaffing lijkt een voordeel voor buitenlandse beleggers en overheden, dat moet worden opgebracht door binnenlandse belastingbetalers. Want elke belastingverlaging moet op de een of andere manier worden gecompenseerd. De voorlopige vraag blijft wie er uiteindelijk moeten opdraaien voor het ontstane gat van 1,4 miljard euro.

Zorg voor de jeugd

“Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassing moeten worden verbeterd”, aldus minister de Jonge en Dekker.

Afgelopen maandag is het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit programma staat het belang van het kind in de jeugdhulp centraal. Zo willen bovenstaande ministers onder andere bereiken dat elk uithuisgeplaatst kind een eigen mentor krijgt, de jeugdzorg-wachtlijsten korter worden en jeugdzorg standaard verlengd wordt naar de leeftijd van 21 jaar.

Minister Dekker: “Het belang van jongeren staat duidelijk bij iedereen voorop. Ik vind het mooi te zien dat we in dit programma nadrukkelijk samen optrekken: de justitieketen, de zorgkant, Rijk, gemeenten en instellingen. Met als einddoel dat geen enkele jongere in de kou komt te staan.”

Wetsvoorstel – eigen begroting voor rechters

Door grote bezuinigingen bij de rechtspraak wordt de geldkraan steeds verder dichtgedraaid. Een aantal rechters is van mening dat de kwaliteit en snelheid waarmee rechtszaken afgehandeld moeten worden hierdoor onder druk komt te staan. Deze situatie moet veranderen. SP-kamerlid Van Nispen sluit zich hierbij aan.

Recentelijk heeft Van Nispen een Wetsvoorstel ingediend waarin hij voorstelt dat de rechtspraak een eigen begroting krijgt. Momenteel kent de rechtspraak, als enige pijler van de Trias Politica (bestaande uit drie pijlers, namelijk: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht), geen eigen begroting. Volgens Van Nispen ontstaat hierdoor een situatie waarin de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet meer helemaal zuiver is, omdat de Minister als ‘uitvoerende macht’ bepaalt hoeveel geld er naar de rechtspraak gaat.

Het zal afwachten zijn of de Tweede Kamer het Wetsvoorstel van Van Nispen zal aannemen.